POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.
 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Grzegorza Podlaska wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowa „Naturalnie...Podlasek” Grzegorz Podlasek 32-445 Krzyszkowice 489, NIP: 9441154398, REGON: 120222070; adres e-mail: info@npstyle.pl, telefon: +48 123735310, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą na adres lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego oraz przesłanego w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przesłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Prosimy o odesłanie Towaru wraz z dowodem zakupu na adres F.P.H. „Naturalnie...Podlasek” Grzegorz Podlasek 31-007 Kraków ul. Wiślna 9 lub do paczkomatu KKI01M - Krzyszkowice 733 733, 32-445 Krzyszkowice (tel. 606377443 e-mail: info@npstyle.pl) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż  7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

FORMULARZ ZWORTU

FORMULARZ REKLAMACJI